Ostukorv

Ostukorvis ei ole tooteid.

Tuntud logod osa IX: Nintendo - Tuntud logod osa IX: Nintendo - Tuntud logod osa IX: Nintendo - Tuntud logod osa IX: Nintendo - Tuntud logod osa IX: Nintendo

Erkki

任 (Nin) 天 (ten) 堂 (dō)

Kõik teavad Super Mariot ja Wii’d, kuid kas teadsid, et Nintendo esimeseks mänguks olid tavalised mängukaardid?

Enne Jaapanist välja kasvamist kasutas ettevõtte oma logos Kanji hieroglüüfe, mis pärinesid Jaapani algupärasest kirjakeelest ning omas kirjapilti ‘任天堂’, mida hääldati 任 (Nin) 天 (ten) 堂 (dō), mille tähenduse osas siiani vaieldakse, kuid usuti, et see tähendab oma saatusest loobumist või edust taevas.

Kanji

Ettevõtte nimena on Kanji hieroglüüfid on tänaseni kasutusel ning seda kasutatakse ka Jaapani turule suunatud Nintendo toodetel, kuigi enamus turundus- ja kommunikatsioonikanalitel tundub see pigem rallispordi valdkonna visuaalina.

Nintendo Playing Cards Co.

Teine brändi nimi sisaldas endas inglise keelset väljendit Nintendo Playing Card Co. koos piigi sümboliga (Poti). See oli esimene logo, mis oli mõeldud rahvusvahelisele turule koos eraldiseisva nimega rahvusvaheliselt arusaadava nimega Nintendo.

Kolmas versioon logost sai endale kalligraafilise visuaali, millel i täpiks väike täht.

Visuaalne postiivsus

Nintendo püüdis leida oma brändi visuaalis positiivsust pakkuvat lahendust nii kodu kui välisturgudele, iga uus versioon erines endisest kardinaalselt ning koos erinevate värvilahendustega tundus, et disainerid said pidevalt muutuvaid ülesandeid ettevõtte identiteediga katsetamiseks.

Nintendo püüdis leida oma brändi visuaalis positiivsust pakkuvat lahendust nii kodu kui välisturgudele, iga uus versioon erines endisest kardinaalselt ning koos erinevate värvilahendustega tundus, et disainerid said pidevalt muutuvaid ülesandeid ettevõtte identiteediga katsetamiseks. 

Punase ristküliku ajajärk

1967 tõi Nintendo turule uue toote – Ultra Machine. See oli esmane toode, mida loetakse esimeseks, millel ettevõtte kasutas logo, mille alge on tänasel päeval ettevõtte identiteedina kasutusel.

Logo sisaldas paksus kirjas Nintendo nime, millel i täpiks punane kast. Seda visuaali peeti edukaks ning paigutati kõikidele uutele toodetele.

Samas oli rahulolu üürike, kuna katsetamine jätkus. Peagi leiti versioon suurtähtedega kujutatud nimest, mida kaunistas sans šerifidega kirjatüüp.

1970ndad – Märk selgusest

Kuigi uus kümnend tõi teatava rahulolu, siis katsetamised selle õige leidmisel endiselt jätkusid. 1968. aastal loodud heksagonist loobuti ning peagi toodi avalikkuse ette sama kirjatüübile tuginev versioon, mida ümbritses kirjatüübiga samas värvitoonis ümarate nurkadega ristkülik.

1970. aastate alguses loobuti ka hieroglüüfide versioonist ning ühtlustati visuaalne identiteet kõikidel turgudel.

Must, punane ja hall

1975. aastal otsustas ettevõte loobuda pidevast seostamisest ralliga ning muutsid oma peamise tooni punasest mustaks. See muudatus püsis järgnevad kaheksa aastat, kui mindi tagasi punase juurde muutes kirjatüüpi veidi paiksemaks eelnenud versioonist. Uuendatud versioonil oli nime ümbritseva ristküliku paksus kooskõlas nime paksusega, luues sellega logole ühtse ning läbimõeldud terviku.


2006. aastal toodi punase asemele sisse hall toon, muud elemendid jäid muutumatuks.

Kõik on täpselt nii kui peab

Vaheversioonina hakati 1977. aastal kasutama ka valget logo, mis reeglina leidis kasutust punases kastis või punasel taustal. Teatud paraleelne katsetamine kestab tänase päevni.

Nintendo 64 logo võeti kasutusele Shoshinkai messilt 1995. aastal kui tutvustati maailmale Nintendo esimest konsooli. 1983. aastal ilmus esimest korda logo juurde ka ®, kui font ja ringraja versioon said võtmeelementideks ettevõte visuaalses identiteedis.

Suur osa ettevõtte edust on seotud lihtsa ja intelligentselt loodud logoga. Kasutades selge sõnumi ning muutumatu välimusega versiooni aitab sõnamärgina loodud lõpplahendus olla alati äratuntav ning kasutatajate poolt hinnatud bränd.

Switch ja Wii

Loodud lahendus on lihtne kuid toimiv, ettevõte jätis endale seose rallirajaga, mis ettevõtte juhi hinnangul hoiab nende fookust mängudel mitte ei eksita kasutajat. Nintendo kirjatüüp: Esmalt kirjutati nimi Kanji hieroglüüfides, kuni jõuti rooma tähestikuni. Samas katsetati erinevaid kirjatüüpe kuni 1967. aastani, mil jõuti sobiva lahenduseni mis toimib tänase päevani.

2016. aasta muutis ettevõte oma visuaali tagasi punaseks. Mitmed disainerid spekuleerisid, et järjekordne vävimuutus oli seotud nende tolleaegse toote, Nintendo Switchi, turuletulekuga.