Lääneranna valla vapp ja sümboolika

Merejoone peegeldus

Meie konkursi idee oli seotud piirkondliku asukohale viidates ning seotud otseselt merejoone ning sellega seonduvatele peamistele tegevustele.

Sinine värvus ja valge lainelõikes jalus viitavad valla mereäärsele asukohale ja elanike merega seotud tegevusaladele. Sinine värv tähistab vallale iseloomulikke soid, rabasid ja merd. Sinine kui vee ja puhta õhu sümbol märgib samuti valla elanike tulevikupüüdlusi ning tähistab puhast loodust ja mitmeid looduskaitse- ja hoiualasid.

Eesti vaba looduse sümboliks on kotkas ning see lind on põlisasukas ka Lääneranna valla rannikualadel, peamiselt Matsalu Rahvuspargi aladel. Pargi aladelt leiab hulgaliselt kotkaste pesitsusalasid ning looduskaitsealasid, selhulgas hiljutu moodustatud Varbla looduskaitseala.

Kotkas

Kotkas kui lindude kuningas sümboliseerib tarkust, jõudu ja visiooni. Lendlev kotkas kannab maalt taevasse edasi sõnumit uuenenud elust, paindlikkusest ja vastupidavusest, et minna läbi raskustest ning jagada vabadust, julgust vaadata enda ette ja saavutada seda, mis tundub saavutamatu.


Kotkas viitab ühtlasi evangelist Johannesele, Saare-Lääne piiskopi kaitsepühakule, kelle sümboliks see oli; Saare-Lääne piiskopi keskus ja piiskopi residents asus algselt Lihulas.

Väärtused ajaloost ja kultuurist

Müürihambuline jaotus tähistab kaitsefunktsiooni, osutab sellisena eestlaste muistsetele maalinnadele, mida Lääneranna vallas on ristisõdade eelsest perioodist koguni kaheksa (Lihula muinaslinnus, Soontagana maalinn, Karuse linnus, Keblaste Taramägi, Kurese ringvall-linnus, Lihnutsi kants, Massu linnus ja Salevere linnus) ja hilisemale piiskopi- ning vasallilinnusele (Lihula piiskopilinnus ja Virtsu vasallilinnus).